วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บ้านจากตู้ คอนเทนเนอร์

บ้านจากตู้คอนเทนเนอร์
เป็นอีกไอเดียในการนำตู้คอนเทนเนอร์เก่ามาใช้งาน มาสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้จริง ที่หลายคนคงเคยมีความคิดว่าจะนำตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นบ้านจริงแต่ก็ติด ปัญหาหลายอย่าง เช่น เรื่องความร้อน, เรื่องพื้นที่ใช้สอยส่วนบริการต่างๆ เช่น ครัว, ห้องน้ำ, ห้องพักผ่อน ว่าจะวางหรือจัดสรร อย่างไร
แต่บ้าน หลังนี้ ได้ถุกออกแบบไว้อย่างดี เพื่อขจัดปัญหาเรื่องข้อจำกัด ของการใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นบ้าน เช่นผู้ออกแบบได้ยกตู้ลอยขึ้นจากพื้น เพื่อป้องการการผุกร่อนของพื้นตู้ และลดปัญหาการลาดเอียงของดินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง, การใช้ตู้สองตู้มาวางห่างกันในระยะที่เหมาะสม สามารถทำให้สร้างพื้นที่ส่วนกลางได้โดยไม่จำเป็นต้องทำ โครงสร้างรับน้ำหนักอะไรมากมาย, การสร้างหลังคาคลุมในส่วนกลางที่ทำหน้าต่างรอบ ก็สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของการออกแบบ : บ้านจากตู้คอนเทนเนอร์
สไตล์การ ออกแบบ :ประยุกต์
ระดับ คะแนนของการออกแบบ : ระดับ 4
ความ เป็นไปได้ของการใช้งานจริง : กลาง
ขนาด พื้นที่ใช้สอย : 145 ตารางเมตร
ระดับ ราคาในการก่อสร้าง : กลาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น